ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - eκπ@ιδευτικός κύκλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ eκπ@ιδευτικός κύκλος

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ eκπ@ιδευτικός κύκλος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προωθεί τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

 

Follow Us

Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής

Τα τεύχη - eκπ@ιδευτικός κύκλος

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

Γρηγορης Πεντζίκης

Σεμινάρια-Επιμορφώσεις

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Συνεργάζομαι & Δημιουργώ

Δράσεις 2015-2016

dras15 16

Kyklos Radio

logoradiocut

QR - Εκπαιδευτικός Κύκλος