ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο εκπαιδευτικός κύκλος στην προοπτική της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Διαδικτυακά μαθήματα και επιμορφώσεις

Στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του εκπαιδευτικού κύκλου

με σύγχρονες μεθόδους διαδικτυακής μάθησης

Επικοινωνία

Διεύθυνση


Πύρρου 2 , 66133 Δράμα, 
Ελλάδα

Κοινωνικά Δίκτυα