Μέσω του Open University of Citizens (O.U.ο.C) ο eκπ@ιδευτικός κύκλος έρχεται σε συνεργασίες με Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικούς ανά αντικείμενο επιστήμονες, υλοποιώντας μαθήματα, σεμινάρια και διαλέξεις, που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που άπτονται θεμάτων της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και τα οποία συνδέονται με την επικαιρότητα, και γενικότερα τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης. Τα μαθήματα υλοποιούνται τόσο με δια ζώσης διαδικασίες, όσο και μέσω τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για την υγεία και επίσης όλους τους περιορισμούς στα ταξίδια και στις συγκεντρώσεις, έχουμε αναστείλει τις δια ζώσης εκδηλώσεις.

Επικοινωνία

Διεύθυνση


Πύρρου 2 , 66133 Δράμα, 
Ελλάδα

Κοινωνικά Δίκτυα