Εκδόσεις

  • Διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Κριτική σκέψη δημιουργική μάθηση & έντεχνος συλλογισμός
Διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Κριτική σκέψη δημιουργική μάθηση & έντεχνος συλλογισμός