Επιμόρφωση Στελεχών: "e-διοικητικές θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

ISBN 978-618-81545-1-3

EPIMORFOSI STELEHON