Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα

ISBN 978-618-83652-0-9

dioik_ekp_cover