Επιτροπές Διαχείρισης

Διαχείριση Βιβλίων Συλλόγου

Πασχαλίδου Αννούλα

Πρακτικά

Πατρωνίδου Δήμητρα

Οικονομικά

Θεοδωρίδης Ραδής

Διαχείριση Ιστοσελίδων

Σύλλογος: Γεωργιάδου Αναστασία

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: Γεωργιάδου Αναστασία

Περιοδικό: Γεωργιάδου Αναστασία

e-learning: Γεωργιάδου Αναστασία, Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα

Me_Magazine: Κιουλάνης Σπυρίδων, Γιαμαλής Νικόλαος, Γεωργιάδου Αναστασία