Επιτροπές Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Διαγωνισμού

Γιαμαλής Νικόλαος

Κριτική Επιτροπή 4ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Μέλη:
Δήμητρα Πατρωνίδου
Βασιλική Πετρά
Σταθάτος Βασίλειος
Μεσσής Βασίλειος
Μιχαηλίδου Ανδρομάχη
Μαλτέζου Δομνίκη
Κανταρά Ελένη
Χατζηιωαννίδης Ηρακλής
Μακρής Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδου Δέσποινα
Κυριαζίδης Δημήτριος