Επιτροπές Συνεδρίων και Επιμορφώσεων

Επιτροπή Σχεδιασμού και Οργάνωσης Συνεδρίων

Παναγιωτίδου Αναστασία

Ζήση Αντιγόνη

Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα

Μπαντής Γεώργιος

Σαμαρά Δέσποινα

Επιτροπή Καινοτόμων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων

Παναγιωτίδου Αναστασία

Ζήση Αντιγόνη

Μπαντής Γεώργιος