ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης “eκπ@ιδευτικός κύκλος” εκδίδεται από τον Απρίλιο του 2013, ενώ από τον Ιούνιο του 2014 συμπεριλήφθηκε στις δραστηριότητες του Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου “eκπ@ιδευτικός κύκλος”.  Ιδρυτής και Εκδότης του Περιοδικού είναι ο Σπύρος Κιουλάνης, Πρόεδρος του Συλλόγου και Ιδρυτικά μέλη η Αννούλα Πασχαλίδου, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Αναστασία Παναγιωτίδου, Μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου και Αντιγόνη Ζήση, Μέλος του Συλλόγου.

Για την έκδοση του eκπ@ιδευτικού κύκλου συνεργάζονται η Συντακτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Περιοδικού. Η Συντακτική Επιτροπή αποτελείται από εν ενεργεία μέλη του Συλλόγου και η Επιστημονική από μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ που καλύπτουν τα επιστημονικά πεδία του Περιοδικού.

 • Εκδότης του ΠεριοδικούΚιουλάνης Σπύρος (PhD, Post-Doc, Μ.Β.Α, Med, M.Sc, Δ/ντής ΔΔΕ Δράμας, Καθηγητής/Σύμβουλος Ε.Α.Π.) -Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Επιμέλεια και Συντονισμός Εκδόσεων: Πασχαλίδου Αννούλα, (PhD.St, M.Sc, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Δράμας)-Ειδικοί Σύμβουλοι Εκδόσεων:Παναγιωτίδου Αναστασία, (PhD, Post-Doc.R, Med, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής,) Ζήση Αντιγόνη , (M.Sc, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ09,) - Ηλεκτρονική Επιμέλεια Εκδόσεων και Ιστοσελίδας: Γεωργιάδου Αναστασία, (M.Sc,  Εκπαιδευτικός ΠΕ19), Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα, (PhD.St, M.Sc, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Υπεύθυνη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας)-Λογοθέτης Παντελής ΠΕ19, Τσιμπερίδης Ιωάννης ΠΕ19, Σαλής Αναστάσιος, (M.Sc), Οικονόμου Δημήτριος ΠΕ19
  Φιλολογική Επιμέλεια ΕκδόσεωνΠατρωνίδου Δήμητρα, (PhD, Med,  Υπεύθυνη του Σ.Σ.Ν. Δράμας, Εκπαιδευτικός ΠΕ02), Πετρά Βασιλική (Εκπαιδευτικός ΠΕ02), Κόλτσης Σταύρος (M.Sc, Εκπαιδευτικός ΠΕ02)

 

Τα καθήκοντα της Συντακτικής Επιτροπής είναι:

 • Επεξεργάζεται και ανακοινώνει τις οδηγίες υποβολής άρθρων
 • Συντάσσει και ανανεώνει τον κατάλογο των μελών της επιστημονικής επιτροπής
 • Μεριμνά για την ποιότητα εμφάνισης και την αισθητική του Περιοδικού
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διάδοσης του Περιοδικού
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνεργασίας του περιοδικού με έγκυρα διεθνή περιοδικά
 • Παραλαμβάνει και αρχειοθετεί τα άρθρα
 • Αποστέλλει στους κριτές τα άρθρα
 • Προωθεί στους συγγραφείς τα επιστραφέντα με τα σχόλια από τους κριτές άρθρα
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ανωνυμίας μεταξύ συγγραφέων και κριτών
 • Ελέγχει εάν οι συγγραφείς έλαβαν υπόψη τους τις βασικές παρατηρήσεις ή διορθώσεις των κριτών
 • Επιμελείται την ηλεκτρονική μορφοποίηση των κειμένων και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα

eκπ@ιδευτικός κύκλος

ISSN:2241-4576
Δ/ντης Δ.Ε. Δράμας - ΣΕΠ ΕΑΠ
teuxos1

 Τόμος 5|Τεύχος 1|2017

 
SmallLogo