ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ

Τόμος 5 | Τεύχος 1 | Έτος 5 | 2017

  Πινακας Περιεχομενων  
       
  Editorial 
    Σπύρος Κιουλάνης 5 - 6
       
 

Επιλογή Διδακτικών Τεχνικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από κατηγορίες για ευαισθητοποίηση μαθητών Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανακύκλωση

    Ευαγγελία Μπαλαμπέκου, Δρ. Θωμάς Κουτσός, Δρ. Γεώργιος Μενεξές, Δρ. Ανδρέας Οικονόμου, Δρ. Καραγιάννης Βάϊος 7 - 47
       
 

Βιοεπιστήμη και Βιοηθική υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση του P. Jarvis και η προσωπο-κεντρική θεωρία του C. Rogers για την εκπαίδευση του Βιοεπιστήμονα ως «προσώπου»

    Κατερίνα Κεδράκα, Γεωργία Ρωτίδη 48 - 68
       
  Διδάσκοντας Διδακτική! - Έ(γ)νοιες και πράξη της επαγγελματικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού
    Πέτρος Γουγουλάκης 69 - 85
       
 

“Το κοινωνικό περιεχόμενο της μάθησης στη διαδικτυακή εκπαίδευση ενηλίκων”

    Δρ. Σπύρος Κιουλάνης, Δρ. Αναστασία Παναγιωτίδου, Αννούλα Πασχαλίδου, Αναστασία Δ. Γεωργιάδου 86 - 103
       
 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα ορισμού και τυπολογίας. Η ελληνική εμπειρία και οι διεθνείς τάσεις

    Σακκούλης Δημήτρης, Ασημάκη Άννυ, Βεργίδης Δημήτρης 104 - 126
       
 

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδακτική υποστήριξη μαθητών υψηλών ικανοτήτων μάθησης

    Θεόδωρος Κόκκινος 127 - 142
       
 

Η επαγγελματική ικανοποίηση (job satisfaction) του εκπαιδευτικού ως παράγοντας συγκρότησης του εαυτού: εμπειρική προσέγγιση

    Αντώνης Δ. Παπαοικονόμου 143 - 157
 
 

Εθνομαθηματικές προσεγγίσεις με τη βοήθεια αρχαίων ημερολογίων

    Γεράσιμος-Χρήστος Ασωνίτης 158 - 174
       
 

Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής διευθυντών και διευθυντριών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

    Λαμπρινή Φρόση  175 - 194
       
 

Αναβάθμιση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης: προβληματισμοί και προοπτικές

    Ξανθή Αλμπανάκη  195 - 207
       
 

«Τα προβληματικά» παιδιά στο λόγο των εκπαιδευτικών: Επίσημη διάγνωση ή ετικέτα; Μια ερμηνευτική προσέγγιση

    Ιωάννα Τεστεμπασίδου  208 - 222
       
    
  Συνολικό τεύχος  
  Συνολικό Τεύχος
    Συνολικό τεύχος 1 - 222

eκπ@ιδευτικός κύκλος

ISSN:2241-4576
Δ/ντης Δ.Ε. Δράμας - ΣΕΠ ΕΑΠ
teuxos1

 Τόμος 5|Τεύχος 1|2017

 
SmallLogo