Πρακτικά Εργασιών 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής - Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιεύουμε τα πρακτικά του 2ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης», το οποίο υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Απριλίου 2018. Το Συνέδριο ολοκληρώνεται με την έκδοση των πρακτικών αυτών ενώ η επιτυχημένη ολοκλήρωση του βασίστηκε στη δυναμική και την εργατικότητα όλων των συντελεστών που εργάστηκαν γι’ αυτό. Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά όλους τους εισηγητές, τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής που συνεισέφεραν με ποικίλους τρόπους στην ποιοτική διεξαγωγή του συνεδρίου.

praktika2nd page 001

ISBN: 978-618-83652-9-2