Ενημέρωση για Παράταση

Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα: «Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη» (Δράμα 27 - 29 Νοεμβρίου 2015) σας ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής εργασιών λόγω παράκλησης πολλών υποψήφιων εισηγητών και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου 2015.

 
Για την Οργανωτική Επιτροπή
 
O πρόεδρος Δρ. Κιουλάνης Σπυρίδων