Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής - Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιεύουμε τα πρακτικά του 1ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Καινοτόμες εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη», το οποίο υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2015. Το Συνέδριο ολοκληρώνεται με την έκδοση των πρακτικών αυτών ενώ η επιτυχημένη ολοκλήρωση του βασίστηκε στη δυναμική και την εργατικότητα όλων των συντελεστών που εργάστηκαν γι’ αυτό. Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά όλους τους εισηγητές, τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, καθώς και τα μέλη της Συντονιστικής, Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής που συνεισέφεραν με ποικίλους τρόπους στην ποιοτική διεξαγωγή του συνεδρίου.

pdfΠρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη