Εγγραφή Συνέδρων

  • Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου είναι ανοικτή και δωρεάν για το κοινό.
  • Για τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής και φακέλου του Συνεδρίου το κόστος είναι 20 €. 
  • Για τους εισηγητές το κόστος είναι 40 €. Για κάθε επιπλέον εισήγηση το κόστος είναι 20 €. 
  • Για τη συμμετοχή στις Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters) το κόστος είναι 20 €.
  • Για τους φοιτητές υπάρχει 50% έκπτωση σε όλα τα παραπάνω.
  • Για τα μέλη του Συλλόγου η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου είναι δωρεάν.