Μήνυμα Προέδρου

«Μόνο ό,τι δέχθηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή και το χαρακτήρα σου»

J. Dewey

Τα τελευταία χρόνια η βιωματική μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της έρευνας. Ο δημιουργικός τρόπος διδασκαλίας με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών εμπλουτίζει και ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο και ανοίγει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή και τη δυνατότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα.

Η βασική ιδέα του βιωματικού συνεδρίου εφαρμοσμένης διδακτικής απομακρύνεται από τη φιλοσοφία της παραδοσιακής εισήγησης διδακτικών προτάσεων, προσεγγίζοντας και αναδεικνύοντας ανακοινώσεις με βιωματικό χαρακτήρα που εφαρμόζονται σε ομάδες συνέδρων/εκπαιδευτικών σε μορφή μικροδιδασκαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό κυριαρχούν δύο στοιχεία: η εφαρμογή της διδασκαλίας και η συζήτηση πάνω σ' αυτή. Η αλληλεπίδραση και ο συλλογικός αναστοχασμός που συμπληρώνει την κάθε ανακοίνωση στοχεύει στον εντοπισμό, στην ανάλυση και επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, στην κατανόηση και επίγνωση, αλλά και στο μετασχηματισμό εσφαλμένων σχετικά με τη διδακτική πράξη παραδοχών.

Αν δεχθούμε τη διακήρυξη του Dewey ότι κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται από την εμπειρία για την εμπειρία και μέσω της εμπειρίας, τότε αυτό το Συνέδριο φιλοδοξεί να προωθήσει ένα ζωντανό τρόπο σύνδεσης της γνώσης με την εμπειρία, να κινητοποιήσει σκέψεις και συναισθήματα και να ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση.

Καλή Επιτυχία!

Δρ. Σπύρος Κιουλάνης

http://kioulanis.gr/