Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το οριστικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2018.

Οι εγγραφές στις μικροδιδασκαλίες θα μπορούν να γίνουν από τις 20 Δεκεμβρίου 2017 όταν και θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα.