Σημαντικές Ημερομηνίες

1η Ανακοίνωση: 12 Δεκεμβρίου 2014

2η Ανακοίνωση: 20 Ιανουαρίου 2014

Υποβολή Εργασιών: έως 30 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση αποδοχής Εργασιών: από 11 Αυγούστου 2015

Εγγραφές Συνέδρων : από 12 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση Προγράμματος: 20 Σεπτεμβρίου 2015

Εγγραφές συμμετεχόντων στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες: από 21 Σεπτεμβρίου 2015

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 27-29 Νοεμβρίου 2015

Υποβολή Εργασιών για τα Πρακτικά: έως 30 Ιανουαρίου 2015

Ηλεκτρονική ανάρτηση Πρακτικών: 20 Σεπτεμβρίου 2016