Σημαντικές Ημερομηνίες

1. Πρώτη Ανακοίνωση Συνεδρίου: 27 Μαρτίου 2017
2. Δεύτερη Ανακοίνωση Συνεδρίου: 8 Μαΐου 2017
3. Τρίτη Ανακοίνωση Συνεδρίου: 27 Ιουνίου 2017
4. Τέταρτη Ανακοίνωση Συνεδρίου: 11 Σεπτεμβρίου 2017
5. Υποβολή Εργασιών: από την 1η ανακοίνωση έως 30 Νοεμβρίου 2017
6. Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: Σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της κάθε εργασίας και έως 15 Δεκεμβρίου 2017 για τις εργασίες που θα υποβληθούν τις τελευταίες ημέρες.
7. Ανακοίνωση Βιωματικών Μικροδιδασκαλιών: 20 Δεκεμβρίου 2017
8. Εγγραφές συμμετεχόντων στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες: από 20 Δεκεμβρίου 2017 έως και 30 Ιανουαρίου 2018
9. Εγγραφές συνέδρων από 27 Μαρτίου 2017 έως και τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου (27, 28, 29 Απριλίου 2018).
10. Ανακοίνωση του οριστικού προγράμματος: 27 Φεβρουαρίου 2018
11. Διεξαγωγή Συνεδρίου: 27, 28, 29 Απριλίου 2018
12. Υποβολή συμπληρωματικών εργασιών βιωματικών μικροδιδασκαλιών (αποτελέσματα-συμπεράσματα) έως 20 Μαΐου 2018
13. Ηλεκτρονική ανάρτηση πρακτικών: 15 Ιουλίου 2018.