Σημαντικές Ημερομηνίες

1. Υποβολή Εργασιών έως 30 Δεκεμβρίου 2017
2. Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: Σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της κάθε εργασίας και έως 30 Ιανουαρίου 2018
3. Ανακοίνωση Προγράμματος Βιωματικών Μικροδιδασκαλιών: 15 Φεβρουαρίου 2018
4. Εγγραφές συμμετεχόντων στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες: από 15 Φεβρουαρίου 2018 έως και 30 Μαρτίου 2018
5. Εγγραφές συνέδρων από 27 Μαρτίου 2017 έως και τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου (27, 28, 29 Απριλίου 2018)
6. Ανακοίνωση του οριστικού προγράμματος: 30 Μαρτίου 2018
7. Διεξαγωγή Συνεδρίου: 27, 28, 29 Απριλίου 2018
8. Ηλεκτρονική ανάρτηση πρακτικών: 30 Αυγούστου 2018