Σημαντικές Ημερομηνίες

1. Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου: 07 Μαρτίου 2018
2. Εγγραφές συνέδρων από 07 Μαρτίου 2018
3. Διεξαγωγή Συνεδρίου: 27, 28, 29 Απριλίου 2018
4. Ηλεκτρονική ανάρτηση πρακτικών: 30 Αυγούστου 2018