Σημαντικές Ημερομηνίες

1. Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου: 07 Μαρτίου 2018
2. Εγγραφές συμμετεχόντων στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες: από 07 Μαρτίου 2018 έως και 31 Μαρτίου 2018
3. Εγγραφές συνέδρων από 07 Μαρτίου 2018
4. Διεξαγωγή Συνεδρίου: 27, 28, 29 Απριλίου 2018
5. Ηλεκτρονική ανάρτηση πρακτικών: 30 Αυγούστου 2018