Θεματολογία Συνεδρίου

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες :

1. Καινοτόμες και εναλλακτικές πρακτικές, προσεγγίσεις και μέθοδοι στη διδακτική, τη διδασκαλία και γενικότερα στην εκπαίδευση.

2. Σχεδίαση και υλοποίηση διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική, συναισθηματική, ηθική σκέψη, τις κοινωνικές, διαπολιτισμικές και πολιτικές δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών.

4. Διδακτική μεθοδολογία ΑμεΑ

5. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.

6. Διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι εξ αποστάσεως μάθησης.

7. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές διαδικτυακής σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται :

    • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
    • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων.
    • Σε επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Διδακτική μαθημάτων που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
    • Σε φοιτητές καθηγητικών και διδασκαλικών σχολών.