Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης

 

Γρηγόρης Πεντζίκης

 

Βραβευμένα Κείμενα

       
 1ος Διαγωνισμός  2ος Διαγωνισμός  3ος Διαγωνισμός  4ος Διαγωνισμός
       
 5ος Διαγωνισμός  6ος Διαγωνισμός  7ος Διαγωνισμός  8ος Διαγωνισμός
       
 9ος Διαγωνισμός  10ος Διαγωνισμός  11ος Διαγωνισμός  

Απονομή Βραβείων